Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην εκδήλωση με θέμα: «Προβολή των αποτελεσμάτων τον τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Κοζάνης» στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» τον Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2007-2013. Η εκδήλωση Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΑΚΡΙΤΑΣ» (στα Αλωνάκια Κοζάνης) το Σάββατο 09/01/2016 και ώρα 18:30.