Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ημερίδα επιμόρφωσης για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της Ελληνικής Τρούφας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21/11, στις 5:30, στο Κοβεντάρειο.(kozan.gr)