Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους» διοργανώνουν Ημερίδα με τίτλο: Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: Η Ικανότητα να βλέπεις “Διαφορετικά”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 στις 6:00 μ.μ., στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

Στόχος της Ημερίδας είναι η ανάδειξη των πρακτικών εφαρμογών που προκύπτουν μέσω της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, καθώς και της διαφορετικής νοοτροπίας που προάγεται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Στη διάρκεια της Hμερίδας θα γίνει η παρουσίαση και η βράβευση του 4ου Διαγωνισμού Καινοτόμων Ιδεών των φοιτητών του Πανεπιστημίου ΔΜ, καθώς επίσης θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από αξιόλογους εισηγητές και επιχειρηματίες στο θέμα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ως μιας εναλλακτικής μορφής απασχόλησης του σήμερα.
Προσδοκούμε σε μια ζωντανή και αποδοτική συζήτηση με στόχο την ουσιαστική και ολοκληρωμένη στήριξη της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ-Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.,μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas.

Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟ.Κ.Ε
Καθ. Ι.Λ.Μπακούρος

ΧΟΡΗΓΟΙ 4OY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΜ

“Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα – Η Ικανότητα να βλέπεις “Διαφορετικά” – Βραβεία Επιχειρηματικών Ιδεών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”

Αμφιθέατρο Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη, 20/05/2015