Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδας και τα Σωματεία Ψυκτικών, συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 10.30π.μ
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης, οδός Ζαφειράκη 4.

Θέματα ημερίδας:

Αδειοδοτήσεις – πιστοποιήσεις

Διάθεση και διαχείριση φθοριούχων ψυκτικών υγρών, μόνο από αδειούχους ή πιστοποιημένους σύμφωνα με το Ε.Κ.517/2014

Καλούνται όλοι οι ψυκτικοί της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας καθώς και όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις ψύξης και κλιματισμού, να συμμετάσχουν στην ημερίδα, προκειμένου να ενημερωθούν αλλά και να θέσουν προτάσεις στα παραπάνω θέματα.