Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν  περισσότερους  ανέργους,  προτίθεται  να  υλοποιήσει Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης  Ανέργων  στους Νομούς  Αττικής  και Θεσσαλονίκης.

Μέσω  των  Εργαστηρίων  θα  παρασχεθεί  στους  συμμετέχοντες  ολοκληρωμένη βιωματική  πληροφόρηση  σχετικά  με  τις  Συμβουλευτικές  Υπηρεσίες  που υλοποιούνται  από  τον  Οργανισμό  (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών). Ημερομηνία διεξαγωγής:  27 Ιανουαρίου 2016 από τις 09:30 έως τις 15:00. κλικ για περισσότερα