Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Παράταση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016 δίνει το Υπουργείο Οικονομικών σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών χωρίς επιβολή προστίμου, επιτυγχάνοντας έτσι απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 650 - 1.000 ευρώ.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας (έντυπο Μ4) στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι τέλος επιτηδεύματος θα κληθούν να πληρώσουν όσοι έχουν ενεργά βιβλία, ανεξάρτητα εάν είχαν δραστηριότητα ή όχι.