Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Δόθηκε στη δημοσιότητα η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο  Interreg ΙΡΑ CBC Πρόγραμμα «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020». O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 20.461.530,00€, εκ των οποίων τα 17.392.298,50€ αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 3.069.231,50€ εθνικούς πόρους των δύο συμμετεχουσών χωρών.

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι «η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη χρήση των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος». Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων αξόνων προτεραιότητας:

     Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
     Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος - Μεταφορές

    

Στα υποψήφια προς ένταξη έργα καλούνται να συμμετάσχουν εταίροι και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Ο Π/Υ κάθε έργου δύναται να κυμαίνεται από 200.000,00€ έως 1.500.000,00€.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την 31η Μαρτίου 2016

Πληροφορίες για την 1η Πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής των προτάσεων έργων καθώς επίσης και γενικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

http://www.ipa-cbc-programme.eu/ και συγκεκριμένα στην ενότητα 2014-2020:

http://www.ipa-cbc-programme.eu/index.php/2014

    Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 6η Αυγούστου 2015 το νέο Πρόγραμμα μεταξύ των δύο χωρών για την περίοδο 2014-2020. Ο συνολικός του προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 45,5 εκατ. ευρώ, στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με ποσό σχεδόν 39 εκατ. ευρώ μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.

 Το Πρόγραμμα στοχεύει στη:

 - δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους

 - στήριξη υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά και ηλικιωμένους

 - προώθηση του τουρισμού

 - αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών

 - διαχείριση αποβλήτων

 - προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας

 - πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ