Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ημερίδα παρουσίασης του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, στις 6.00 το απόγευμα στην Αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας. Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας. Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη 18/11/15, 18:00-20:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Προεδρείο: Βάγια Δινοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης 'Εργου:
ΩΡΑ     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ     ΑΤΟΜΟ
18:00     Έναρξη      
18:05     Χαιρετισμός     Λευτέρης Ιωαννίδης, Δήμαρχος
18:15     Το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ για την Κοζάνη (ΣΣΜΚ) – Σύνοψη του συνολικού έργου     Αλέξιος Δέφνερ Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής (ΕΤΟΥΣΕΠ), Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ)
18:25     Η διαδικασία της διαβούλευσης στο ΣΣΜΚ     Κλεάνθης Συρακούλης, ΤΕΙ Θεσσαλίας
18:40     Σύνοψη των εξειδικευμένων Πακέτων προώθησης του ΣΣΜΚ     Νικόλαος Καραχάλης, ΤΜΧΠΠΑ/ ΕΑΠ
19:10     Οργανωτικά ζητήματα του ΣΣΜΚ     Θεόδωρος Μεταξάς, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΠΘ
19:30     Επόμενα βήματα     Αλέξιος Δέφνερ
20:00     Λήξη