Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Συνολικά 1.540 νέοι σπουδαστές θα εισαχθούν σε 29 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ κατά το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2015 - 2016, προκειμένου να καταρτισθούν σε 20 σύγχρονες ειδικότητες.

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β' Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ προτίμησής τους από σήμερα 7 έως 17 Σεπτεμβρίου 2015.

Στο ΙΕΚ Πτολεμαΐδας (Περιοχή Κουρή/Τ.Κ.50200, τηλ. 24630-80447), θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
   
1.Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές/τριες (1 τμήμα)
2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές/τριες (1 τμήμα)

3.Αισθητικής Ποδολογίας & Καλλωπισμού Νυχιών (Γ` εξ.)
4.Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Γ` εξ.)

κλικ για περισσότερα