Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η ΑΝΚΟ & το ΕΚΤ, ελληνικοί κόμβοι του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network, καλούν ερευνητές, επιχειρήσεις και συνδέσμους επιχειρήσεων σε διεθνή εκδήλωση συναντήσεων επιχειρηματικής και ερευνητικής συνεργασίας (Research and Innovation Brokerage Event), στις 17 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο του τελικού συνεδρίου SAFFRONOMICS 2015 (16-17 Σεπτεμβρίου 2015) στο Almagro, Ισπανία.


Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Universidad de Castilla-La Mancha, συνεργασία με οργανισμούς 20 ακόμα χωρών στο πλαίσιο του COST Action FA1101. κλικ για περισσότερα