Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται, ότι οι εγγραφές των υποψηφίων μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού για το σχολικό έτος 2015-16 αρχίζουν την Τετάρτη 24/6/2015.


Συγκεκριμένα ο ΟΑΕΔ εγκρίνει την εισαγωγή 6.180 µαθητών και µαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ για το σχολικό έτος 2015-2016.
Μαθητεία είναι το σύστηµα Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του µαθητή στο Σχολείο µε την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας.
∆ικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ( ΕΑΕΚ).
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαµβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τµήµατα ειδικότητας. κλικ για περισσότερα