Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

H Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ  ανακοίνωσε την 4η προκήρυξη του Τοπικού προγράμματος: «Προσέγγιση LEADER» για την Π.Ε. Κοζάνης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 21/7/2015.
Η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών και ολοκλήρωσης των έργων είναι η 31 Δεκεμβρίου 2015. ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ