Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η παγκόσμια έκθεση Expo Milan 2015  αποτελεί φέτος για την Ιταλία ένα πολύ σημαντικό και πολυεπίπεδο γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει 20 εκ. τουρίστες. Στην έκθεση θα συμμετάσχουν 140 χώρες  και θα πραγματοποιηθεί σε έκταση 1 εκατ. τετραγωνικών μέτρων, εντός της οποίας θα φιλοξενηθούν τα περίπτερα των συμμετεχόντων χωρών.

Στο πλαίσιο της παγκοσμίου ενδιαφέροντος έκθεσης έχει στηθεί ένα «έξυπνο χωριό», ως πρότυπο αστικής ανάπτυξης και ως διεθνές κέντρο ανταλλαγής τεχνογνωσίας, στο οποίο φιλοξενούνται ποικίλες εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και με θεματικούς άξονες τη γαστρονομία, την καινοτομία και την αειφορία.
Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι η έκθεση να μετατραπεί σε ένα τεχνολογικά προηγμένο αστικό κέντρο, το οποίο θα διαχειρίζεται «έξυπνα» τη χρήση ενέργειας και θα δώσει έμφαση στη γαστρονομία, που βρίσκεται πίσω από την «εμπειρία» του επισκέπτη.
Η Expo Milan 2015  θα διαρκέσει 6 μήνες , ξεκινώντας από τον Μάιο του 2015  και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2015 , φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής που υιοθετεί η Ιταλία στον τουρισμό και όχι μόνο.
Το διάστημα αυτό, το δίκτυο Enterprise Europe Network  θα διοργανώσει τέσσερις Αποστολές για την Ανάπτυξη (Missions for Growth) στην Expo Milano 2015, κατά την διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) μεταξύ επιχειρήσεων-πανεπιστημίων-ερευνητικών ιδρυμάτων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρίτες χώρες,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα σύναψης νέων συνεργασιών. Κάθε μια από τις τέσσερις διοργανώσεις επικεντρώνεται σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα και σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή (εκτός ΕΕ).
Η πρώτη διεθνή εκδήλωση διμερών συναντήσεων πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Μαΐου με κύριο θέμα τον Αγροδιατροφικό Tομέα