Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ανακοίνωση -  Πρόσκληση για την ανάθεση της παροχής Υπηρεσιών στις Επιχ/σεις που διαθέτουν κατασκηνωτικές Εγκαταστάσεις στην περιοχή αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Οργανισμού, για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ. κλικ για περισσότερα