Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Το MONEY SHOW και το Τεχνολογικό Portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»διοργανώνουν 22-24/05/2015 στα πλαίσια του 'MONEY SHOWTHESSALONIKI 2015' πολυήμερη Εκδήλωση Καινοτομίας.
Το '2nd GREEK INNOVATION FORUM' περιλαμβάνει Έκθεση Καινοτομίας και Design (Exhibition), Ημερίδες για θέματα Καινοτομίας (Workshops) και Συνέδριο Καινοτομίας  (Conference).

Έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει στον ίδιο εκθεσιακό χώρο όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στην όλη τη διαδικασία παραγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.
Έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν κρατικοί και ιδιωτικοί Φορείς, Υποστήριξης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας, Χρηματοδότησης, Έρευνας & Τεχνολογίας/Καινοτομίας, Παροχής Υπηρεσιών.
Κύριος στόχος του '2nd GREEK INNOVATION FORUM' είναι η συνέργεια των παραπάνω κρατικών και ιδιωτικών φορέων. Κλικ για περισσότερα