Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Τη Δευτέρα στις 04/05/2015 και ώρα 9.00 π.μ.θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης, για το EURES,  στους φοιτητές του 6ου και 7ου εξαμήνου του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) από την κα Φωτεινή Γογούση, σύμβουλο του ευρωπαϊκού δικτύου EURES, ως εξής:

Ώρα 9.00 π.μ. στους φοιτητές της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής

Ώρα 11.00 π.μ. στους φοιτητές της κατεύθυνσης Ποιοτικού ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων

Ώρα 12.00 μ.μ. στους φοτητές της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

Ώρα 1.00  μ.μ. στους φοιτητές της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής