Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Το Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου, με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή (ΠΕ ή
ΤΕ ή ΔΕ), για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Βοΐου στη Σιάτιστα, που διαχειρίζεται το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.
Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας, Αθ. Στρακαλή 2, Τ.Κ. 50300, κατά τις ώρες 10:00 έως 13:30.
Τηλ. επικοινωνίας: 24650-22208. κλικ για περισσότερα

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου, που εδρεύει στη Σιάτιστα. Όι θέσεις αφορούν:
δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
έναν (1) ΔΕ Μαγείρων
δύο (2) ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
τέσσερις (4) ΥΕ Καθαριστών/στριών
Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου, Τσοτύλι.
Τηλ. επικοινωνίας: 24683-50133. κλικ για περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλώρινα: μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εξελικτική Ψυχολογία».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 20/01/2016.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (διεύθυνση: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ. 23850-55004, ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή. κλικ για περισσότερα

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών/Ηλεκτρολόγων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αµυνταίου- Φιλώτα, που εδρεύει στο 9ο χιλ της Εθνικής οδού Αµυνταίου-Φιλώτα του Νοµού Φλώρινας. Τηλ. επικοινωνίας: 24630-59282, 24630-59292. κλικ για περισσότερα

Το Δημοτικό Ωδείο Δεσκάτης ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Καλλιτεχνικού προσωπικού, ενός (1) ΤΕ Καλλιτεχνικού Διευθυντή (Μουσικού), ενός (1) ΤΕ Καθηγητή πιάνου και Ανωτέρων Θεωρητικών και ενός (1) ΤΕ Καθηγητή κιθάρας, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας-Ανδρομάνα. που εδρεύει στη Δεσκάτη του Νομού Γρεβενών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Μουσική διδασκαλία».
Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας - Ανδρομάνα Δήμου Δεσκάτης, Ανδρομάνας 2,
Τηλ. επικοινωνίας: 24623-51122. κλικ για περισσότερα