Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Το N.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας» Γρεβενών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή  παροδικών  αναγκών  του, που εδρεύει στα Γρεβενά, για την χειμερινή περίοδο 2015–2016.
Οι θέσεις αφορούν:
έναν (1) ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)
έναν (1) ΤΕ Νοσηλευτών
έναν (1) ΔΕ ή ΥΕ ΔΕ Χειριστών Η/Υ
δώδεκα (12) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη–Διοικητήριο, Γραφείο Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, Γρεβενά.

Τηλ. επικοινωνίας: 24623-53530. κλικ για περισσότερα

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΥΕ Εργατών Κήπων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα. Τηλ. επικοινωνίας: 23853-51027. κλικ για περισσότερα

Από γνωστό κατάστημα εστίασης στο κέντρο της Κοζάνης, ζητείται κοπέλα για εργασία, με εμπειρία στον κλάδο της εστίασης.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973082720.
(από kozanilife.gr)

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 12 μηνών, μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο απασχόλησης την: «Ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη ιστοσελίδων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» στα πλαίσια του έργου: «Τεχνική Υποστήριξη έργων ΕΛΚΕ». Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/12/2015. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-68288, 24610-68278. κλικ για περισσότερα

Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του, ως εξής:
έναν (1) ΔΕ Βοηθό Υδραυλικού
έναν (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Πολυμηχανήματος)
έναν (1) ΥΕ Εργάτης/τρια Γενικών Καθηκόντων

Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Δήμος Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα. Τηλ. επικοινωνίας: 24633-50130, 24633-50131. κλικ για περισσότερα