Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Αναρτήθηκε η προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων των Διοικητών και των Αναπληρωτών Διοικητών στα Νοσοκομεία της χώρας. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 19η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15:00.  κλικ για περισσότερα