Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Το N.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας» Γρεβενών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή  παροδικών  αναγκών  του, που εδρεύει στα Γρεβενά, για την χειμερινή περίοδο 2015–2016.
Οι θέσεις αφορούν:
έναν (1) ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)
έναν (1) ΤΕ Νοσηλευτών
έναν (1) ΔΕ ή ΥΕ ΔΕ Χειριστών Η/Υ
δώδεκα (12) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη–Διοικητήριο, Γραφείο Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, Γρεβενά.

Τηλ. επικοινωνίας: 24623-53530. κλικ για περισσότερα