Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΥΕ Εργατών Κήπων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα. Τηλ. επικοινωνίας: 23853-51027. κλικ για περισσότερα