Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του, ως εξής:
έναν (1) ΔΕ Βοηθό Υδραυλικού
έναν (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Πολυμηχανήματος)
έναν (1) ΥΕ Εργάτης/τρια Γενικών Καθηκόντων

Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Δήμος Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα. Τηλ. επικοινωνίας: 24633-50130, 24633-50131. κλικ για περισσότερα