Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
Οι θέσεις αφορούν: τέσσερις (4) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, τρεις (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, δύο (2) ΔΕ Μαγείρων/Μαγειρισσών, ενός (1) ΔΕ Οδηγών (Λεωφορείων) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και τριών (3) ΥΕ Καθαριστών-στριών. Υποβολή αιτήσεων έως 28/12/2015 στη διεύθυνση: Δήμος Κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τηλ. επικοινωνίας: 24613-50304, 24613-50325, 24613-50323, 24613-50340, 24613-50362. κλικ για περισσότερα