Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΥΕ Εργατών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Υποβολή αιτήσεων στη δ/νση: ΔΑΚ Φλώρινας (Τέρμα Μοναστηρίου) ή στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου  Φλώρινας. Τηλ. επικοινωνίας: 23850-23584. κλικ για περισσότερα