Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Άργους Ορεστικού».
Υποβολή αιτήσεων στη δ/νση: ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Άργους Ορεστικού», Διοικητηρίου 35, Άργος Ορεστικό. Τηλ. επικοινωνίας: 24673-51317. κλικ για περισσότερα