Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολίκά δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (Κατεύθυνση Α) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Υποβολή αιτήσεων από 12/11/2015 έως 18/11/2015 στη δ/νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8. Τηλ. επικοινωνίας: 23850-28206. κλικ για περισσότερα