Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών στο Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. Οι θέσεις αφορούν πέντε (5) κατηγορίας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και δέκα (10) κατηγορίας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων και Καθαριστών/τριών. Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Δήμος Κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τηλ. επικοινωνίας: 2461350323, 2461350325, 2461350304, 2461350340, 2461350362.

κλικ για περισσότερα