Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ως εξής: έναν (1) ΔΕ Υδραυλικό, έναν (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγο και έναν (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB). Υποβολή αιτήσεων μέχρι 16/11/2015 στη δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας, Σέρβια Κοζάνης. Τηλ. επικοινωνίας: 24643-50127. κλικ για περισσότερα