Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και ΥΕ Εργατών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.
Υποβολή αιτήσεων στη δ/νση: Δήμος Άργους Ορεστικού, Διοικητηρίου 35. Τηλ. επικοινωνίας: 24673-51322. κλικ για περισσότερα