Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

To Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Υποβολή αιτήσεων στη δ/νση: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου, Γρ. Νικολαΐδη 2 (4ος Όροφος) – Τ.Κ. 53200 Αμύνταιο. Τηλ. επικοινωνίας: 23863-50165. κλικ για περισσότερα