Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ (Αρχιμουσικό Φιλαρμονικής) για την κάλυψη των αναγκών της, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία τμήματος Φιλαρμονικής».Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Α., Γρ. Νικολαίδη 2, Αμύνταιο. Τηλ. επικοινωνίας: 23860-20044. κλικ για περισσότερα