Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού ανακοίνωσε την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών, ως εξής: ενός (1) ΠΕ Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ενός (1) ΤΕ Μουσικού Κλασικής κιθάρας, ενός ΤΕ Μουσικού πιάνου και ενός (1) ΤΕ Μουσικού θεωρίας αρμονίας θεωρητικών, για το Ωδείο του ΝΠΔΔ που εδρεύει στα Σέρβια. Υποβολή αιτήσεων στα γραφεία ΝΠΔΔ Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. Τηλ. επικοινωνίας: 2464021577 ή 2464023892. κλικ για περισσότερα