Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, μέχρι 13/11/2015.
Για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων: Τεχνολόγων Γεωπόνων, τηλ. 23850-54620 -622 -610, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, τηλ. 24610-68223, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, τηλ. 24670/87060 -2, Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη, τηλ. 24610-68221. Διεθνούς Εμπορίου με έδρα την Καστοριά, τηλ. 24670-87060. κλικ για περισσότερα