Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας» του Δήμου Εορδαίας,ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕ Καλλιτεχνικού Διευθυντή.
Υποβολή αιτήσεων έως 17/10/2015 στη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15. Τηλ.επικοινωνίας: 24633-50119.

κλικ για περισσότερα