Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίαρκειας δύο μηνών, ενός ατόμου κατηγορίας ΥΕ Εργατών, για την κάλυψη εποχικών, πρόσκαιρων και παροδικών αναγκών του Δήμου.
Υποβολή αιτήσεων έως 12/10/2015 στο γραφείο προσωπικού του Δήμου. κλικ για περισσότερα