Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Αμυνταίου πρόκειται να προσλάβει δεκαεπτά (17) άτομα κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Γρ. Νικολαϊδη 2, Αμύνταιο. Τηλ. επικοινωνίας: 23863-50169, 23863-50140. κλικ για περισσότερα