Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ Ιατρού Παθολογίας, για την κάλυψη αναγκών των παραρτημάτων του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ: «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας».
Υποβολή αιτήσεων έως 09/10/2015 στη διεύθυνση: ΝΠΔΔ: « ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμος Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15.
Τηλ. επικονωνίας: 24633-50119. κλικ για περισσότερα