Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προσλάβει τρεις (3) Καθαρίστριες με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την Β'θμια Σχολική Επιτροπή. Υποβολή αιτήσεων έως τις 21/09/2015. κλικ για περισσότερα