Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Το Πρόγραμμα με τον τίτλο "IT Academy Program για Ανέργους" αφορά στην Ανάπτυξη των δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον άνεργο πληθυσμό της Ελλάδας που είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, μέσω της παροχής online εκπαίδευσης,

Περισσότερα...