Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η Σχολική Επιτροπή α-βάθμιας εκπαίδευσης ανακοινώνει την πλήρωση δεκαοκτώ (18) θέσεων καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-16 των παρακάτω σχολικών μονάδων. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Γρεβενών μέχρι και τις 04/09/15 στο Γραφείο Σχολικών Επιτροπών. Τηλ. επικοινωνίας: 24623-50857.

Κλικ εδώ για Α΄/θμια:

κλικ εδώ για Β΄/θμια: