Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Το ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άργους Ορεστικού ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου (1) κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής, για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού, για τη λειτουργία της δομής: «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Υποβολή αιτήσεων στη δ/νση: Δήμος Άργους Ορεστικού,Τ.Κ. 52200. Τηλ. επικοινωνίας: 24670-42255. κλικ για περισσότερα