Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο ΟΑΝΠ του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, Εικαστικό & Φωτογραφικό Εργαστήρι μουσικών/ εικαστικών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς ως εξής: κλικ για περισσότερα