Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου θα προσλάβει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για το σχολικό έτος 2015-2016 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις,  θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, από την Τρίτη 25 Αυγούστου 2015 (ώρα 6.00 το πρωί) και μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 (12:00 το μεσημέρι).


Όσοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, πρέπει στη συνέχεια να την εκτυπώσουν, να την υπογράψουν και να την αποστείλουν σε φάκελο ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier, μαζί με τις βεβαιώσεις την Διδακτικής και Επαγγελματικής προϋπηρεσίας καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και εντός της προθεσμίας από 25 Αυγούστου έως και τις 31 Αυγούστου 2015, στη Σχολική Μονάδα ΙΕΚ πρώτης προτίμησής τους (όπου προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά τους), υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το σχολικό έτος 2015-2016.
Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα.
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2015-2016 και θα αφορούν κάθε ένα, από τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη, ΙΕΚ της Περιφέρειας Αττικής ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μόνο την Περιφέρεια Αττικής ή μία και μόνο Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Εάν στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν πλέον του ενός ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ο υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα, στην ηλεκτρονική αίτηση, να επιλέξει με σειρά προτίμησης και άλλα ΙΕΚ ΟΑΕΔ εφόσον το επιθυμεί εφόσον σε αυτά προκηρύσσεται η ειδικότητά του.
Ο φάκελος της αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier από τον/την υποψήφιο/α, στη Διεύθυνση του ΙΕΚ πρώτης προτίμησης τους, όπου προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά του στις παρακάτω διευθύνσεις ως εξής:

Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας:
ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 721852)
ΙΕΚ Βέροιας, (Περ. Ασωμάτων προς Νοσοκομείο Βέροιας, Τ.Κ. 59100, Βέροια, Τηλ. 23310 – 76780, 23310-24640)
ΙΕΚ Πτολεμαΐδας, (Περιοχή Κουρί, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630 – 80447, 24630-80147)
ΙΕΚ Ωραιοκάστρου, (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 698223)
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που ζητούνται από την παρούσα Προκήρυξη, δίνονται στα παραπάνω ΙΕΚ του ΟΑΕΔ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.