Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών EAE σχολικού έτους 2015-2016.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 13 Αυγούστου 2015 έως και 21 Αυγούστου 2015.

Οι Αιτήσεις - Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο