Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φλώρινας ως εξής:

πέντε (5) ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
τέσσάρων (4) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (JCB)
δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων
δύο (2) ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
δέκα (10) ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας
πέντε (5) ΥΕ Εργατών/τριών Κοιμητηρίων

Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα. Τηλ. επικοινωνίας: 23853-51027. κλικ για περισσότερα