Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών –εποχιακών αναγκών ως εξής:

α) μία (1) θέση ΔΕ Χειριστών, Ειδικότητας 4 (4.1,4.2, 4.3), που να διαθέτει και Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Φορτηγού κατηγορίας Γ΄.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης στο τηλέφωνο 24613-50444 μέχρι και τις 04/08/2015. κλικ για περισσότερα