Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΥΕ Εργατών Κοινητηρίων, για την κάλυψη εποχικών ήγ παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Υποβολή αιτήσεων στη Δ/νση: Δήμος κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1. Τηλ. επικοινωνίας: 24613-50304,-325,-323,-340. κλικ για περισσότερα