Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Βοϊου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει είκοσι (20) άτομα ως εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ'άτομο το μήνα Ιούλιο 2015, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
4) ΑΜΚΑ
5) Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15/07/2015 στα γραφεία του Δήμου Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Δ/νση : Νοσοκομείου 1 , Τ.Κ. 50100- Νεάπολη).

Τηλ. επικοινωνίας: 24683-50203, 50209.