Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων, δύο (2) κατηγορίας ΔΕ Οδηγών και οκτώ (8) κατηγορίας ΥΕ Εργατών, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από: 30/06/2015 έως 09/07/2015. Τηλ. επικοινωνίας: 24623-50868. κλικ για περισσότερα