Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ∆Ε ή ΥΕ Χειριστή Μηχανηµάτων Έργων (JCB), για την κάλυψη εποχικών, πρόσκαιρων και παροδικών αναγκών του.


Υποβολή αιτήσεων έως 22/06/2015 στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήμου Άργους Ορεστικού.
Τηλ. επικοινωνίας: 24673-51322. κλικ για περισσότερα